Stein Fossen 50 år!

Av Kristin Reichel Teigland

2. november 2018 07:56

Stein Fossen 50 år!

Gratulerer med dagen til seniorkonsulent Stein Fossen ved Institutt for foretaksøkonomi som fyller 50 år lørdag 3. november! Stein er en entusiastisk og høyt skattet lagspiller for oss kollegaer.

Stein Fossen er cand. scient i statistikk fra UiB (1995) og har vært ansatt ved NHH og Institutt for foretaksøkonomi siden 1998.

Gjennom sin lange fartstid ved NHH har Stein blant annet tilegnet seg en solid og grundig innsikt i produksjonsvirksomheten ved høyskolen. Han har full oversikt over undervisnings-, forsknings- og formidlingsproduksjonen ved instituttet.

Da Stein startet ved NHH hadde han en mye etterspurt IT- og datakompetanse. Det er ikke få professorer og administrativt ansatte han i årenes løp velvillig har hjulpet med datarelaterte problemer. Når det gjelder data- og systemkunnskap, er Stein fortsatt overlegen de fleste, i alle fall på instituttet.

Han har en særegen diplomatisk teft som mang en gang har kommet til nytte. Stein er en entusiastisk og høyt skattet lagspiller for oss kollegaer.

På fritiden er Stein en ivrig friidrettsutøver og deltar fortsatt med kule- og andre kasteøvelser i veteranklassen. Han er statistikkansvarlig for Hordaland friidrettskrets og har i en årrekke vært en vært en yndet speaker på friidrettsarrangementer i hele fylket.

Venner og kollegaer ved NHH gratulerer med dagen!

Flere interne nyheter