Skal evaluere Servicesenteret

Av Astri Inga Kamsvåg

27. november 2018 13:18

Skal evaluere Servicesenteret

NHH har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal evaluere Servicesenterets funksjoner. Gruppen består av Sylvi Larsen (leder), Eilif Fjon og Jorun Gunnerud. Arbeidsgruppen skal levere rapporten senest 15. februar 2019.

Last ned mandatet

NHHs servicesenter ble vedtatt opprettet av NHHs ledelse i januar 2017 på bakgrunn av anbefalingene til en bredt sammensatt prosjektgruppe.

Servicesenteret ble formelt etablert som et prosjekt under daværende Enhet for prosjekter og ledelsesstøtte i april 2017, og den initiale bemanningen var samlokalisert ved semesterstart høsten 2017.

Målsetningene med å samle en rekke servicefunksjoner i ett servicesenter har vært 

  1. å øke kvaliteten for brukerne av de aktuelle tjenestene
  2. å redusere sårbarheten i leveransen av disse
  3. å øke effektiviteten i ressursbruken etterhvert som tjenestene finner sin form.

Servicesenteret betjener både studenter, ansatte og i blant eksterne aktører, og det avlaster og/eller interagerer med en rekke enheter på NHH. Tre sentrale funksjonsområder er:

  • tjenester inn mot studentene
  • onboarding og andre tjenester inn mot nyansatte
  • bidrag til ulike 'events'

Servicesenteret har gradvis bygget opp sin tjenesteportefølje og sin bemanning i tråd med føringene og utviklingen i de ulike behovene. Det ligger derfor nå – pr. november 2018 – godt til rette for å evaluere senterets funksjon.

ARBEIDSGRUPPEN

FLERE INTERNE NYHETER