Sjekk julebordstatus!

15. november 2018 15:15

Sjekk julebordstatus!

Grunna teknisk svikt har nokre tilsette fått problem med å melda seg på julebordet. Her kan du dobbeltsjekka om du er påmeld.

Over 140 tilsette er så langt påmeld NHHs julebord 30. november, og dei aller fleste har fått ein automatisk kvittering på e-post ved påmelding.

Ein del tilsette har imidlertid blitt råka av tekniske feil knytte til påmeldingsskjemaet, og somme har måtta melda seg på manuelt.

For å dobbeltsjekka at alle som ønskjer å koma får meld seg på, publiserer vi ei oversikt over påmelde per 15. november.

Opne PDF-fila under og sjå om du finn namnet ditt. Lista er alfabetisert på fornamn.

Julebord påmelde (PDF 400 kb)

Viss du vil på julebord, men ikkje er registrert i denne lista:

Send ein e-post med

  • namn,
  • institutt/avdeling
  • eventuelle allergiar eller diettbehov
  •  til maja.dame@nhh.no

Påmeldingsfristen er fredag 16. november.