Oppsummering ledermøter

Av Astri Inga Kamsvåg

19. november 2018 10:38

Oppsummering ledermøter

Oppsummeringene fra Administrativt lederforum og Instituttlederforum 30. oktober er nå klare. Temaene var måleindikatorer for strategien, Plan S, Arendalsuka og runde rundt bordet.