Møter i LMU, UU, AMU og FFF

Av Astri Inga Kamsvåg

7. november 2018 10:21

Møter i LMU, UU, AMU og FFF

Sakspapirene til møter i Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning er nå tilgjengelige.

 

Læringsmiljøutvalget 10. oktober 
Dagsorden:
- Oppfølging av sak om inneklima
- Oppfølging av handlingsplan for fysisk læringsmiljø
- Innspill fra LMU til høring fra kunnskapsdepartementet om lovfesting av studentombud, forebygg trakassering og tilrettelegging
- SHoT-undersøkelsen 2018
- Orientering fra Seksjon for studiekvalitet om studiestarten
- Orientering fra NHHS om studiestarten
Protokoll fra møtet 29. august

Utdanningsutvalget 1. oktober 2018
Dagsorden: 
- Rapport velkomstuken
- Foreløpig opptaksrapport 2018
Protokoll fra møtet 1. oktober 

Arbeidsmiljøutvalget 26. september 2018
Dagsorden:
- Status rehabiliteringsprosjektet og videre arbeid med trivselsregler
- Tilbakemelding til AMU fra beredskapsøvelse 17.04.18
- Arbeidsmiljøundersøkelse ARK
- Rapport under vernerundet 2018
- Informasjon til AMU om pågående omstilling
- Sykefravær 1. og 2. kvartal
- Rapport av uønskede hendelser
Protokoll fra møtet 28. mai

Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning 19. september
Dagsorden: 
- Oppnevning av databasekomite
- Styringsparametere for forsknings og ph.d.-programmet
- Revisjon av publikasjonsbonusordning - videre prosess
Protokollen fra møtet 21. juni er også med i sakspapirene. 

Interessert i å følge med i utvalgsarbeidet ved NHH?
Les mer på samlesiden for utvalgsmøter

Flere interne nyheter