Møte om Åpen publisering

Av Astri Inga Kamsvåg

23. november 2018 09:37

Møte om Åpen publisering

Universitetet og Norges Forskningsråd inviterer til dialogmøte om Plan S/Åpen publisering 7. desember kl. 10-12. Hvordan skal Plan S gjennomføres, og hva blir konsekvensene?

Den 4. september 2018 annonserte en gruppe nasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner med støtte fra EU-kommisjonen og Det europeiske forskningsrådet (ERC) lanseringen av cOAlition S, et initiativ for å sørge for full og umiddelbar åpen tilgang til forskningspublikasjoner.

Plan S har skapt stort engasjement og debatt mellom forskere, universitetsledere og Forskningsrådet i høst. Debatten har blant annet handlet om tempoet i gjennomføringen, økonomien i nye publiseringsløsninger, konsekvenser for forskernes karriere og forskningsfrihet.  

Program

10:00 Velkomst ved rektor Dag Rune Olsen
Innledning ved administrerende direktør i forskningsrådet, John-Arne Røttingen

10:25 Arbeidet med Open Access og avtaleforhandlinger ved UNIT ved bibliotekdirektør Maria-Carme Torras Calvo, UiB

10:35 Hvordan stiller forskerne seg til Plan S?
Panel: Professor i rettsvitenskap Jørn Jakobsen,  UiB
Professor i samfunnsøkonomi Kjell Erik Lommerud, UiB
Professor i biologi Jarl Giske, UiB
Moderator er prorektor Margareth Hagen.

11:00 Diskusjon og mulighet for spørsmål fra salen

11:45 Oppsummerende kommentar fra John-Arne Røttingen

Les mer om møtet på uib.no

Flere interne nyheter