Mohammed Mardan til FOR

Av Astri Inga Kamsvåg

2. november 2018 11:05

Mohammed Mardan til FOR

Mohammed Mardan fra Tyskland er ansatt i en fireårig stilling som postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi. Han er også knyttet til Norwegian Center for Taxation (NoCeT).