Lønnsforhandlingene er ferdige

Av Sylvi K Larsen

7. november 2018 09:28

Lønnsforhandlingene er ferdige

Resultatet for den enkelte vil bli formidlet av nærmeste overordnede. Effektueringstidspunktet for lønnsopprykk er 1.5.2018 for medlemmer av Akademikerne, og 1.7.2018 for andre.

Etterbetaling for perioden 1.7.2018 - 30.11.2018 vil bli utbetalt sammen med lønnen for desember 2018.

Ansatte som ikke er medlem av Akademikerne

Det generelle tillegget som ble gitt i 2017 er i år, for de aller fleste, inkludert i nytt lønnstrinn.  Det innebærer at kroneeffekten av opprykk på lønnstrinn er redusert med det generelle tillegget.

Ansatte som ikke har fått opprykk på lønnstrinntabellen, og som har et generelt kronetillegg fra 2017, beholder sitt generelle tillegg.

Ansatte som er medlem av Akademikerne

Alle ansatte har fått 1,25 prosent i generelt tillegg på årslønnen, med virkning fra 1.5.2018. Dette tilsvarer det generelle tillegget som ble gitt sentralt på lønnstrinntabellen for øvrige ansatte, med virkning fra samme dato. I tillegg kommer eventuelle opprykk basert på individuelle vurderinger.  

Protokollen fra lønnsforhandlingene er offentlig og vil være tilgjengelig for gjennomsyn fra 8.11.2018 på HR-avdelingen og i Servicesenteret.

Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført 29. og 30.10.2018.

Det vil ikke bli sendt ut individuelle brev om lønnsendringen.

Les tidligere sak om årets lønnforhandlinger på Paraplyen: 
Lokale lønnsforhandlinger 2018

Flere interne nyheter