Ledige stillingar

2. november 2018 14:04

Ledige stillingar

NHH har lyst ut fleire ledige stillingar i både fagstaben og administrasjonen.

Blant jobbane som er utlyst er ei stilling som førestamanuensis i engelsk, to postdoktorstillingar, to driftsteknikarstillingar, ei rådgjevarstilling ved FAA, ei konsulentstilling på Institutt for foretaksøkonomi.

Sjå alle utlysingane på nhh.no/stilling