Læringsmiljøutvalget 14. nov.

Av Astri Inga Kamsvåg

9. november 2018 08:54

Læringsmiljøutvalget 14. nov.

På sakslisten er: oppfølging av SHoT-undersøkelsen, oppfølging av varslingssystem, status for kurs i selvmordsforebygging, fond for alkoholfokusfrie arrangementer og støydemping på biblioteket.