Hvem skal hvor under rehabiliteringen?

Innflytting i Merino og flytting internt i Helleveien foregår i løpet av mars 2019. Arkivfoto: Hallvard Lyssand
Innflytting i Merino og flytting internt i Helleveien foregår i løpet av mars 2019. Arkivfoto: Hallvard Lyssand
Av Astri Inga Kamsvåg

19. november 2018 15:58

Hvem skal hvor under rehabiliteringen?

Rektoratet har nå avgjort hvilke enheter som skal flytte inn i Merino, og hvilke som skal flytte internt i Helleveien. FIN, RRR og FOR får lokaler i henholdsvis andre, tredje og fjerde etasje i Merino, mens  administrative enheter samles i femte etasje.

Styringsgruppen

I Helleveien skal andre etasje i Servicebygget, en masterlesesal i Servicebygget og landskapet som Seksjon for opptak har i dag, omdisponeres.

Totalt skal 224 ansatte og phd-studenter flytte på grunn av rehabiliteringen. I all hovedsak blir det cellekontor til vitenskapelig ansatte og til administrativt ansatte. En del stipendiater skal sitte i landskap. De mange gruppene i NHHS som blir berørt, får nye lokaler i Merino.

Den enkelte enhet får selv ansvar for hvordan de vil innrette seg i de nye lokalene sine.

Forslaget har vært diskutert i den nye styringsgruppen og i den nye brukergruppen for rehabiliteringsprosjektet. 

Instituttene i andre til fjerde

Brukergruppen

I detaljprosjekteringen består brukergruppen av:

Administrative enheter i femte

Alle de administrative enhetene som skal inn i Merino, samles i femte etasje. Det er:

Prinsipper for plassering

Disse prinsippene er lagt til grunn for plasseringen:

  1. Ingen enhet har forrang på arealer av høyere kvalitet.
  2. Hver enhet skal sitte samlet og ikke fordeles i flere etasjer.
  3. Kostnadseffektive løsninger prioriteres.

Omdisponeringer i Servicebygget

Et utvalg funksjoner som berøres av rehabiliteringen har behov for å være i Helleveien. Andre etasje i Servicebygget, der hvor Seksjon for økonomi holder til i dag, omdisponeres til dette formålet.

Under rehabiliteringen skal disse funksjonene inn i andre etasje i Servicebygget:

I tillegg settes det av et par kontorer til uforutsette behov.

Seksjon for eksamen i Servicebygget

Seksjon for eksamen flytter inn i en masterlesesal i Servicebygget og får landskapsarbeidsplasser. I tillegg vil seksjonen disponere et par avlastningskontorer i andre etasje i Servicebygget. Studentene kompenseres ved at det åpnes lesesal i Merinobygget.

SERVICESENTERET

Servicesenteret flytter inn i brakker på plassen ved aulainngangen i rehabiliteringsperioden.

Kantine

NHH skal nå rette en henvendelse til Sammen om de vil drive kantinen i første etasje på Merino.

Les  forrige sak på Paraplyen om rehabiliteringsprosjektet (oktober): Førebur flyttinga til Merino

Gå til samlesidene for rehabiliteringsprosjektet

Flere interne nyheter