Bedriftsimulering i undervisningen

Av Frank Mortensen

22. november 2018 15:23

Bedriftsimulering i undervisningen

I høst har professor Leif Hem testet ut bedriftssimulering i bachelorkurset SOL 2 Markedsføring. I simuleringen drev studentene bedrifter i et futuristisk marked hvor de produserte og solgte et produkt. – Jeg er godt fornøyd opplegget! sier Leif.

Gruppen til Ruben Søreide og Lise Riska som gikk av med seieren i simuleringen.
Gruppen til Ruben Søreide og Lise Riska som gikk av med seieren i simuleringen.

- Tilbakemeldingen fra studentene er også positive, sier han. Kurset fikk en skår på 4,26 på en 5-punkts skala. 

SOL 2 Markedsføring skal gi en innføring i sentrale begreper, teorier og metoder, som i neste omgang anvendes på reelle markedsføringsproblem i en norsk bedrift. Det web-baserte spillet passet derfor godt inn i kursopplegget.

Simuleringen foregikk ved at studentene gikk sammen i grupper på to-tre personer. Over tre økter i Aud Max konkurrerte gruppene mot hverandre i det samme markedet. Underveis fikk studentene tilført ny informasjon om markedssegmenter, priser, produktutvikling, promotering og distribusjon osv.

- For å lykkes godt i spillet, måtte vi bruke fagstoffet vi hadde vært gjennom i kurset, forteller Ruben Søreide og Lise Riska, som vant simuleringen. – Selskapet vårt, "AirChair", tok en markedsandel på drøyt 40 prosent. Dette fikk vi til fordi vi underveis hadde fokus på kostnadskontroll.

- I tillegg var Ruben og Lise flinke til å ta en tydelig posisjon og ta i bruk gode virkemidler i markedsføringen, legger Leif til.

Simulatoren lærer studentene å anvende teorien de har lest og hørt om i forelesningene ved å jobbe med praktiske oppgaver. Resultatet blir at de får en mer helhetlig og praktisk forståelse av pensum. - Simuleringen var et godt supplement til undervisningen, oppsummerer Leif.

Nysgjerrig?

Nysgjerrig på spillet? Kunne du brukt dette eller noe tilsvarende i din egen undervisning? Kontakt Leif Hem på Institutt for strategi og ledelse – han bidrar gjerne!

FÅ FLERE TIPS TIL UNDERVISNINGEN DIN PÅ TEACHING AND LEARNING LAB-SIDENE PÅ PARAPLYEN

FLERE INTERNE NYHETER