Arbeidsmiljøutvalget 26. september

Av Astri Inga Kamsvåg

20. november 2018 15:27

Arbeidsmiljøutvalget 26. september

Sakene som var oppe var status for rehabiliteringsprosjektet og trivselsregler, tilbakemelding fra beredskapsøvelsen i april, arbeidsmiljøundersøkelsen ARK, vernerunder 2018, informasjon om pågående omstilling, sykefravær og rapport om uønskede hendelser.