Utdanningsutvalget 4. april

Av Astri Inga Kamsvåg

23. mars 2018 12:27

Utdanningsutvalget 4. april

På programmet for møtet i Utdanningsutvalget 4. april står programmelding for BØA, pedagogisk merittering og resultater fra Studiebarometeret 2017.