Søk midler til utdanningssamarbeid

Av Astri Inga Kamsvåg

21. mars 2018 12:38

Søk midler til utdanningssamarbeid

SIU lyser nå ut midler gjennom seks ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning.

Til sammen er det nå lyst ut over 150 millioner kroner, fordelt på seks ulike programmer. Du kan søke støtte til utveksling av studenter og forskere, prosjektsamarbeid, utvikling av felles kurs og pensum, samt seminarer, workshops og lignende.

Flere av programmene legger vekt på aktiviteter som knytter utdanning tettere opp mot arbeidslivet gjennom for eksempel praksismobilitet.

NHH tilbyr internships i Japan og Brasil

NHH har allerede prosjekter i Japan og Brasil støttet av InternAbroad: Fra høsten 2018 vil studenter på både bachelor og master få mulighet til å kombinere utvekslingsopphold med internasjonal arbeidserfaring.
Les saken på NHH Bulletin (januar 2018).

Ulike søknadsfrister

NORPART og INTPART har søknadsfrist våren 2018, Globalink har løpende frist, mens de resterende programmene har søknadsfrister i september 2018.

Kontakt

Astrid Foldal, Seksjon for internasjonale relasjoner

Les om de ulike programmene på siu.no

Flere interne nyheter