Samarbeidsutvalget 9. april

Av Astri Inga Kamsvåg

3. april 2018 15:40

Samarbeidsutvalget 9. april

Informasjon om pågående organisatoriske endringer, overføring av medarbeider og statusoppdatering - revisjon av lokal lønnspolitikk står på dagsorden for SU-møtet 9. april.