Utdanningsutvalget 9. mars

Av Astri Inga Kamsvåg

13. mars 2018 15:26

Utdanningsutvalget 9. mars

Blant sakene denne gangen var: ny forskrift for fulltidsstudiene, programmelding MØA og MRR, hovedprofil i Business Analytics og TECH-innhold i NHHs studietilbud - synliggjøring.