Ansvarlig utdanning av ledere

Av Therese Sverdrup

21. mars 2018 10:32

Ansvarlig utdanning av ledere

NHH har bestemt seg for å signere FNs initiativ for ansvarlig utdanning av ledere - UN Principles for Responsible Management Education. Vi blir den tredje høgskolen i Norge som signerer.

Siri Rygh Jerndahl jobber med UN Principles for Responsible Management Education på NHH.
Siri Rygh Jerndahl jobber med UN Principles for Responsible Management Education på NHH.

Dette betyr at NHH binder seg til å fokusere på å utdanne ansvarlige ledere og utvikle en organisasjon som støtter dette.

NHH er en av få nordiske handelshøyskolene som ikke har signert, så derfor er det på tide å bli en del av nettverket, spesielt siden NHH allerede tar dette ansvaret på alvor og har mange gode initiativer. I Norge er det bare BI og NMBU som har signert. 

UN Principles for Responsible Management Education består av seks prinsipper som dekker blant annet strategi, utdanning, forskning, organisasjon og partnerskap.

Alle som velger å signere dette initativet, skal levere en rapport om hvordan de jobber med disse seks prinsippene. Derfor har NHH satt i gang en kartleggingsprosess, for å skaffe en oversikt over det NHH gjør allerede og hvilke forbedringspotensialer vi har.

Kontakt

Vi har ansatt Siri Rygh Jerndahl, en masterstudent som har jobbet med PRME på CBS gjennom bachelorgraden, til å kartlegge NHHs initiativer. Hun kommer til å ta kontakt med relevante personer for å lage denne rapporten, og setter pris på innspill om initiativer fra alle som kan bidra. Siri treffes på prme@nhh.no.

UN Principles for Responsible Management Education 

Flere interne nyheter