Samarbeidsutvalget 15. mai

Av Astri Inga Kamsvåg

8. mai 2018 13:52

Samarbeidsutvalget 15. mai

På dagsorden står rehabiliteringsprosessen av høyblokken og orientering om omstillingsprosesser.