Rehabilitering av hovedbygg

Hovedbygget ved NHH. Arkivfoto: Silje Katrine Robinson
Av Sigrid Folkestad

22. mai 2018 09:34

Rehabilitering av hovedbygg

Styret ved NHH ga styreleder og rektor fullmakt til å sluttføre og signere husleiekontrakt med Statsbygg.

På styremøtet 18. mai vedtok styret ved NHH å gi styreleder og rektor fullmakt til å sluttføre og deretter signere husleiekontrakt med Statsbygg som inkluderer et rehabilitert hovedbygg. 

Kontrakten fordrer at myndighetene godkjenner forvaltningsoverføring av hovedbygget, og innebærer byggestart på rehabiliteringsprosjektet i tråd med planen for prosjektet i april 2019 (behandlingen i styret var unntatt offentlighet (offl paragraf 13. 1 pkt)).

Dette er tidligere besluttet:

  • Full oppgradering av høyblokk, samt av klimaskjerm og tekniske anlegg i lavblokker og aula. Nær passivhusstandard.  
  • En rekke plangrep for økt samhandling, arealeffektivisering, fleksible og fremtidsrettede løsninger.
  • Vekt på kostnadseffektive løsninger som gir stor forbedring. Kjelleretasjen beholdes i stor grad uendret med unntak av nødvendige tekniske tiltak.