Kurt Jörnsten fyller 70 år

Av Jarle Møen

16. mai 2018 13:11

Kurt Jörnsten fyller 70 år

Professor Kurt Jörnsten ved Institutt for foretaksøkonomi fyller 70 år den 17. mai 2018. Kurt ble utnevnt til professor på NHH av kongen i statsråd 20. februar 1988. Etter mer enn 30 års tjeneste har han nå søkt avskjed i nåde.

Kurt Jörnsten tok doktorgraden ved Tekniska högskolan i Linköping i 1980. Han kom til CMI i Bergen i 1985 og fikk etter få år tilbud om full stilling på NHH. Kurts vitenskapelige produksjon teller nesten 150 tidsskriftsartikler, bokkapitler og bøker. Han er en bauta i det nordiske operasjonsanalysemiljøet og fikk NHHs ærespris for fremragende forskning i 2011.

Kurt er stadig på reise og har et omfattende kontaktnett. Listen over medforfattere teller omkring 60, og han har vært gjesteprofessor ved en rekke institusjoner over hele verden. Som synlig bevis på hans posisjon nasjonalt og internasjonalt er han kreert til æresdoktor ved Høgskolen i Molde og Handelshögskolan i Stockholm.

Forskningen dekker blant annet operasjonsanalytiske metoder, spillteori, regional- og transportøkonomi, logistikk, prising, kostnadsallokering og analyser av telesektoren, oljesektoren og ikke minst kraftmarkedene. Arbeidene kjennetegnes av stor kreativitet og svært ofte av tverrfaglig samarbeid. En unik evne til å kombinere teoriutvikling med praksisnære problemstillinger har gjort han til en etterspurt bidragsyter i anvendte prosjekter for næringslivet. Blant oppdragsgiverne finner vi selskaper som Rockwool, Volvo, Ikea og Statoil.

Kurt er kjent for å stille store krav til seg selv og sine studenter. Dette kombinerer han med entusiasme og varme. Hans innsats som doktorgradsveileder og mentor fortjener særlig oppmerksomhet. Kurt har ført omkring 30 studenter fram til doktorgrad, og han har vært opponent for et tilsvarende antall.

Kurt har ikke bare en umettelig faglig nysgjerrighet. Med stor glød engasjerer han seg – og sine kolleger – i interesser som sang, musikk, folkedans og tradisjonell svensk mat. Han er dessuten en utpreget entreprenør og var i sin tid initiativtaker og pådriver for NHHs masterprofil i energi, ressurs- og miljøøkonomi. Studiet har brakt en lang rekke dyktige internasjonale studenter til Bergen, og flere av dem har gått videre i NHHs doktorgradsprogram.

På 60-årsdagen ble Kurt hedret med en stor konferanse i energi, ressurs- og miljøøkonomi. Konferansen resulterte i en antologi som ble utgitt på Springer forlag og hadde bidrag fra 50 kolleger.

Vi gratulerer den ferske professor emeritus med dagen og håper å trekke veksler på hans virketrang i mange år fremover.

Venner og kolleger ved NHH gratulerer Kurt med dagen!

Institutt for foretaksøkonomi

Flere interne nyheter