Frøystein Wedervang 1918-2018

Av Red.

25. mai 2018 12:25

Frøystein Wedervang 1918-2018

Professor emeritus ved Norges Handelshøyskole Frøystein Wedervang gikk bort 8. mai i den høye alder av 100 år. Wedervangs bok fra 1965 regnes som et banebrytende klassisk arbeid i internasjonal sammenheng.

Han var født i Hedrum i 1918 og ble opptatt som student i et av de første kullene av siviløkonomstudenter ved NHH, hvor hans far, professor Ingvar Wedervang, var rektor. Han tok siviløkonomeksamen i 1940 og ble cand. oecon ved Universitetet i Oslo i 1943. Under krigen var han i et par år engasjert av Statistisk Sentralbyrå, formelt for å utarbeide et statistisk grunnlag for å beregne erstatningskrav mot England etter oppdrag fra finansminister Prytz. I virkeligheten kom arbeidet til å bestå i å beregne kostnadene ved den tyske okkupasjonen i Norge. Frøystein Wedervang ble engasjert til dette prosjektet sammen med blant andre Petter Jacob Bjerve og Eivind Erichsen. Direktør Gunnar Jahn ved SSB var med i motstandsledelsen og fikk dermed et alibi for å få utført et viktig illegalt utredningsarbeide.

Etter videre studier i USA og en periode som stipendiat ved NHH tok Wedervang i 1957 doktorgraden ved Universitetet i Oslo på en avhandling om statistiske metoder for blodtrykksmåling. I årene 1960-1962 arbeidet han i Division of Economic Policy ved FNs hovedkvarter i New York. Han ble ansatt som dosent i bedriftsøkonomi ved NHH i 1958 og var deretter professor i praktisk samfunnsøkonomi fra 1965 til sin avgang i 1985.

Frøystein Wedervang var en vennlig og beskjeden mann som ikke søkte fremskutte posisjoner ved NHH. Hans bidrag besto primært i forelesninger i næringsøkonomi og anvendt statistikk og forskning innenfor området empirisk næringsøkonomi. Hans hovedarbeide er boken Development of a Population of Industrial Firms, som kom ut 1965. I dette arbeidet presenteres detaljerte statistiske analyser av stordriftsfordeler, produktivitetsutvikling og nyetablering i et utvalg av norske industribedrifter i perioden 1930-1948. Da dette arbeidet ble publisert var samfunnsøkonomifaget mer knyttet til teoriutvikling enn empiriske studier, men i de siste tiårene har nettopp slike empiriske analyser av bedriftsdynamikk blitt et sentralt forskningsområde. Wedervangs bok fra 1965 regnes nå som et av de banebrytende klassiske arbeidene på dette feltet i internasjonal sammenheng.

Jan Tore Klovland, Eirik Gaard Kristiansen, Øystein Thøgersen

Flere interne nyheter