Forlenget nominasjonsfrist

Av Per Erik Manne

9. mai 2018 16:01

Forlenget nominasjonsfrist

Nominasjonsfristen for valg til styret ved NHH fra de midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling er forlenget til 15. mai på grunn av at for få kandidater er nominert.

Nominasjonsfristen gikk ut 8. mai. Ved fristens utløp hadde valgstyret mottatt to nominasjoner. Det skal velges et medlem og to varamedlemmer, og det er derfor nominert for få kandidater til at valget kan gjennomføres.

Valgstyret har derfor forlenget nominasjonsfristen til tirsdag 15. mai.

Send nominasjonene dine til per.manne@nhh.no.

Valg til styret - midlertidig ansatt fagstab

Tirsdag 5. og onsdag 6. juni blir det avholdt valg av styrerepresentant for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling. Frist for å nominere kandidater er tirsdag 8. mai.

Flere interne nyheter