Valget er ugyldig

Av Per Erik Manne

7. juni 2018 22:36

Valget er ugyldig

Valget til Styret ved NHH for gruppen av midlertidig vitenskapelig ansatte er nå avsluttet. Ifølge valgreglementet må minst 50 prosent av de stemmeberettigede ha avgitt stemme for at valget skal være gyldig. Valget er derfor ugyldig.

I alt 49 personer av 103 stemmeberettigede avla stemme, og dette gir en valgdeltakelse på 48 prosent. 

Det sentrale valgstyret vil komme tilbake på et senere tidspunkt med informasjon om nytt valg for denne gruppen ansatte.

Kandidater til valget 2018

Her er presentasjoner av de fem kandidatene til en plass i styret for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling. Tre av dem er på SAMF,  én på FOR og én på SOL. En sjette kandidat har trukket seg på grunn av ny jobb utenfor NHH.

Flere interne nyheter