Masterstudentenes pris til Finn Kinserdal

Av Red.

18. juni 2018 12:34

Masterstudentenes pris til Finn Kinserdal

Førsteamanuensis Finn Kinserdal er tildelt Masterstudentenes pris for fremragende innsats 2018. "Gjennom sin kunnskap, erfaring og unike formidlingsevne har han introdusert bindeleddet mellom teori og praksis på en enestående måte", skriver de.

Videre skriver juryen:

"Vi er stolte av å gi årets pris til Finn Kinserdal for hans fremragende innsats som foreleser i sine kurs. I tillegg til å være en utmerket akademiker, har Kinserdal en solid bakgrunn fra næringslivet. Gjennom sin kunnskap, erfaring og unike formidlingsevne har han introdusert bindeleddet mellom teori og praksis på en enestående måte. Dette har resultert i stort engasjement og forståelse for komplisert fagstoff blant studentene.

Nominasjonene var ikke bare mange, men også særs elaborerte og godt begrunnede. Nominasjonene bærer også preg av den karismaen Kinserdal viser overfor studentene. For å sitere en student: “Finn Kinserdal har en egen evne til å få tørt stoff til å bli gøy”.

Finn Kinserdal er lidenskapelig opptatt av studentenes opplevelse av fagene sine, og bruker deres tilbakemeldinger for kontinuerlig å forbedre fagene. Med bakgrunn i denne endringsviljen har Kinserdal klart å utvikle fagene sine til det solide verket vi som studenter har gleden av å nyte godt av i dag. Gratulerer!" 

Finn Kinserdal fikk overrakt prisen på avslutningsseremonien til masterstudentene 15. juni. 

Om prisen

Masterstudentenes pris for fremragende innsats er en utmerkelse som gis for å gi en påskjønnelse til forelesere som i studentenes øyne har gjort en ekstraordinær innsats i undervisningen på masternivå ved NHH. Prisen utgis av Studentutvalget årlig til et individ nominert av studentene gjennom det akademiske året.

Tidligere prisvinnere

2017: Tina Søreide
2016: Francisco Santos 
2015: Karin Thorburn
2014: Linda Nøstbakken
2013: Hans Jarle Kind
2012: Karl Ove Aarbu
2011: Stig Tenold
2010: Lasse Lien
2009: Ola Grytten
2008: Øystein Thøgersen

Undervisningspris til Tina Søreide

"Vi er stolt av å gi årets pris til Tina Søreide for hennes arbeid, spesielt i kurset Corruption - Incentives, Disclosure and Liability. Hun viser bred kunnskap og stor entusiasme for sitt emne, og formidler faget til sine studenter på en eksemplarisk måte", skriver Fagutvalget i NHHS i begrunnelsen sin.

Pris til Francisco Santos

Masterstudentenes pris for fremragende innsats 2016 gikk til førsteamanuensis Francisco Santos for innsatsen hans i faget FIE400E - Investments.

Flere interne nyheter