Styremøtet 13. juni

Av Astri Inga Kamsvåg

12. juni 2018 10:29

Styremøtet 13. juni

Sakene denne gangen er studentmiljøet, årsrapport for studentombudet, nye forskrifter om fulltidsstudiene og etter- og videreutdanningen, bidragsprosjekter, økonomirapport for første kvartal og langtidsbudsjett 2019-2022.

Styret skal også oppnevne nye styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning.

Les sakspapirene til møtet på nhh.no

Styremøtet 18. mai

Sakene på dette telefonmøtet er rektor orienterer og rehabiliteringen av NHHs hovedbygg.

Flere interne nyheter