Elise Kongsvik HR-sjef

Av Astri Inga Kamsvåg

7. juni 2018 11:11

Elise Kongsvik HR-sjef

NHHs nye HR-sjef er Elise Kongsvik. Hun har arbeidet ved NHH de siste fem årene og har vært fungerende HR-sjef siden desember 2016. Hun tiltrer formelt 1. juni.

"Blant de 26 søkerne fant vi et knippe meget gode kandidater. Til slutt sto det mellom to velkvalifiserte søkere, der Elise Kongsvik var den som i størst grad oppfylte kravene og ønskene våre til stillingen", sier Gunnar E. Christensen, prorektor for fagressurser og HR. 

Han fortsetter: "I en organisasjon som NHH med ambiøse målsetninger på både den nasjonale og internasjonale arenaen, må evnen til å agere med autoritet og handlekraft i krevende situasjoner tillegges betydelig vekt. I Elise Kongsvik får vi en HR-sjef med stort engasjement og handlekraft."

"Jeg er opptatt av å profesjonalisere HR-avdelingen ytterligere slik at vi kan være gode rådgivere og samarbeidspartnere for hele NHH", sier Elise Kongsvik.

Bakgrunn

Elise Kongsvik (49) er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (1997) og har tilleggsutdanning innenfor ledelse og organisasjonsutvikling fra NHH. Hun har erfaring som jurist fra Trygdeetaten og Tolletaten og har jobbet som dommerfullmektig. I perioden 2010-2013 var hun gruppeleder innfordring ved Kemneren i Bergen. Fra 2013 har hun vært ansatt ved NHH som juridisk seniorrådgiver, men har vært fungerende HR-sjef i to perioder, nå sist fra desember 2016 til i dag.

26 søkere til HR-sjef-stillingen

Fristen for å søke HR-sjef-stillingen ved NHH gikk ut i forrige uke, og 26 personer har søkt. Rektor skal være med i ansettelsesprosessen.

Flere interne nyheter