Cornelius Mathias Schilbred 1939-2018

Av Jarle Møen

5. juni 2018 14:54

Cornelius Mathias Schilbred 1939-2018

Professor emeritus ved Norges Handelshøyskole, Cornelius M. Schilbred, gikk bort 30. mai, 78 år gammel. Schilbred var professor ved Institutt for foretaksøkonomi og ansatt på NHH fra 1964 til 2001.

Cornelius M. Schilbred var født og oppvokst i Oslo. Som student var han aktiv i Norges Handelshøyskoles Studentforening, og han er en av ytterst få som er kommandør av foreningens ridderorden.

Schilbred tok siviløkonomeksamen i 1965 og lisensiatgrad i 1969. Han hadde forskningsopphold ved Nortwestern University i USA i 1966-1967 og i Paris i 1971-1972. Et viktig tidlig arbeid var artikkelen "The Market Price of Risk" som ble publisert i Review of Economic Studies i 1973. I 1974 ble han dr.oecon. med avhandlingen "Studies in Risk and Bond Values". I 1978 var han direktør for Industriøkonomisk institutt (IØI), og i 1980 ble han tildelt Esso-prisen for sin utvikling av modeller for analyse av feltutbygginger i Nordsjøen.

I 1983 ble Schilbred utnevnt til dosent og i 1987 til professor i bedriftsøkonomi. Han underviste i internasjonal finans og hadde porteføljeinvesteringer i valutamarkedet som spesialområde. Utover på 1980-tallet la han ned en stor innsats i å utvikle modellen og dataprogrammet CUMIX. Dette var et praktisk verktøy for å styre valutarisiko. Han skrev også læreboken "Innføring i valuta" som kom ut på Fagbokforlaget i 1993.

Cornelius M. Schilbred var en omgjengelig person med et bredt kontaktnett og et bredt interessefelt. Han tok på et tidlig tidspunkt opp miljøvern- og energispørsmål og satte på 1970-tallet fokus på naturgass som et alternativ til atomkraft og videre vannkraftutbygging. Han var i mange år leder av Vestlandske Naturvernforening, det som nå er blitt til Naturvernforbundet Hordaland, og styremedlem i Bergen Kunstforening.

Han bisettes fra Møllendal kapell 6. juni kl. 12.30.

På vegne av venner og kolleger,
Jarle Møen, instituttleder, Institutt for foretaksøkonomi

Flere interne nyheter