Allmøtet 14. juni

Av Astri Inga Kamsvåg

15. juni 2018 13:31

Allmøtet 14. juni

Gikk du glipp av studieårets siste allmøte, eller vil du dobbelsjekke hva som egentlig ble sagt? Se opptaket av møtet her. Sakene denne gangen var nyheter fra styremøtet og tiltak for å bedre studentmiljøet.

Se presentasjonen - den er ikke med i video-opptaket denne gangen (pdf)

Allmøtet 25. april

Her er opptak av allmøtet 25. april. Hovedtema denne gangen var rehabiliteringen. I tillegg fikk alle kortversjon av NHHs nye strategi på papir.

Allmøtet 16. mars

Her er opptaket av allmøtet 16. mars. Temaene denne gangen var digitalisering av eksamen, oppdatering fra styremøtet 13. mars og NHH-strategi 2018-2021.

Allmøtet 9. februar

Her er opptaket av allmøtet 9. februar. Temaene var trakassering, fundraising, nytt fra styremøtet og strategi for 2018-20121.

Flere interne nyheter