800.000 kroner fra Carnegie

Jøril Mæland og Nina Skage ser fram til å få den nye Bloomberg-terminalen på plass. Foto: Astri Kamsvåg
Jøril Mæland og Nina Skage ser fram til å få den nye Bloomberg-terminalen på plass. Foto: Astri Kamsvåg
Av Astri Inga Kamsvåg

11. juni 2018 13:51

800.000 kroner fra Carnegie

Det er nå klart at Carnegie finansierer en treårig lisens på en Bloomberg-terminal for studentene på NHH. "Vi hadde et veldig godt møte med Carnegie der de virkelig fikk øynene opp for NHH og Institutt for finans", forteller Nina Skage fornøyd.

"Særlig imponert var de over sammensetningen av de ansatte og den internasjonale bakgrunnen deres", forteller NHHs fundraising-direktør.

Nina sier at Carnegie var tydelige på at de gjerne vil støtte NHH med noe, og nå har de konkludert med at de gir NHH et bidrag som dekker en Bloomberg-terminal som en begynnelse. En terminal koster 250.000 kroner i året. Avtalen går over tre år og har en verdi på om lag 800.000 kroner inkludert selve maskinen.

NHH har allerede en Bloomberg-terminal på plass i biblioteket. Dette abonnementet er finansiert av midler fra AFA-programmet.

12 terminaler på sikt

Får vi finansiert én-to terminaler til, utløser det ytterligere ni lisenser fra Bloomberg.

"Med 12 terminaler tilgjengelig for studentene våre, vil vi ha et veldig godt tilbud", sier Jøril Mæland, leder ved Institutt for finans.

"Vi ønsker at finansstudentene blir kjent med finansmarkedet tidlig, og at de lærer seg å bruke mulighetene som ligger i Bloomberg-terminalene. Derfor arbeider vi nå for fullt for å få på plass to Bloomberg-terminaler til", utdyper Jøril.

"Det er tidkrevende å jobbe fram avtaler med næringslivet om økonomiske bidrag», sier Nina. "For øyeblikket er vi i diskusjoner om flere spennende samarbeid, og jeg håper vi kan lande noe av dette om ikke så lenge", sier hun.

Den nye terminalen blir klar for bruk høsten 2018.

Bloomberg-terminal

En Bloomberg-terminal er et datasystem av den finansielle dataleverandøren Bloomberg LP som gir tilgang til Bloomberg profesjonelle tjenester, der brukerne kan overvåke og analysere finansielle markedsdata i sanntid. Systemet gir også nyheter, pristilbud, og meldinger på tvers av sitt proprietære sikre nettverk.

Les mer om Carnegie Investment Bank på nettsiden deres 

Flere interne nyheter