Trenger du finansiering?

Av Astri Inga Kamsvåg

8. januar 2018 13:21

Trenger du finansiering?

"Takket være midlene fra Stiftelsen SNF kunne vi kjøpe rettighetene til et stort datasett om innbyggere og bedrifter i Norge fra Statistisk sentralbyrå", sier professor Lasse Lien ved STOP - Centre for Strategy, Organisation and Performance.

Helge Thorbjørnsen, styreleder i Stiftelsen SNF og i SNF AS.
Helge Thorbjørnsen, styreleder i Stiftelsen SNF og i SNF AS.

Senteret, som er et av de minste forskningssentrene ved NHH, fikk datasettet rett før jul og er nå i gang med å ta det i bruk.

"Når vi nå har dette datasettet på plass, har vi mulighet til å søke midler også andre steder, for eksempel fra Norges forskningsråd. Etter hvert vil vi kunne knytte til oss flere stillinger og øke aktiviteten vår ytterligere", forteller Lasse Lien.

Fødselshjelpen til STOP - Centre for Strategy, Organisation and Performance, er et godt eksempel på hvordan Fond for anvendt forskning (Stiftelsen SNF) ønsker å bruke avkastningen sin, ifølge professor Helge Thorbjørnsen, som er styreleder i Stiftelsen SNF og i SNF AS.

Avkastningen av fondet, inntil én million kroner i året, går til å finansiere prosjekter i SNF-miljøet. Enkeltforskere og fagmiljø med tilknytning til SNF kan søke om støtte til konkrete faglige tiltak.

"Vi ser at Institutt for samfunnsøkonomi med The Choice Lab og CELE har vært flinke til å benytte seg av mulighetene som ligger i fondet. Da de var i etableringsfasen fikk de verdifull fødselshjelp gjennom disse midlene. Nå ønsker vi å få flere av fagmiljøene på SNF og NHH på banen", sier Helge Thorbjørnsen.

"Vi ønsker å støtte nye strategiske satsinger slik at de kan skyte fart", sier han og minner om at fondet også kan bevilge midler over flere år.

Det er tre søknadsfrister i året: 1. februar, 1. juni og 15. oktober 2018.

KONTAKT

Administrerende direktør i SNF Svenn-Åge Dahl:  
Tlf.: 55 95 95 58
Mob: 930 86 779
E-post: svenn-age.dahl@snf.no

Kriterier for å søke og mer om hva du kan søke fondsmidler til på snf.no

STOP

The research agenda of the Center for Strategy, Organization and Performance (S T O P) is to better understand the origins of performance differences between firms and industries, and the implications of this for decision makers. Within this wider research agenda, we put particular emphasis on strategy and the business cycle, strategic human capital, the theory of the firm, and entrepreneurship.

Flere interne nyheter