Fleksitidsskjema

2. januar 2018 09:52

Fleksitidsskjema

Fleksitidsskjemaet for 2018 er nå klart. Ansatte i teknisk-administrative stillinger fyller ut fleksitidsskjemaet for å føre timer og holde orden på avspasering, ferie, sykedager og permisjoner.

Ved utgangen av hver måned leverer du skjemaet til nærmeste overordnet.

Ansatte med fast arbeidstid, ansatte i ledende stillinger og ansatte som har særlig uavhengig stilling er unntatt kravet om å registrere arbeidstid. 

Ansatte i Seksjon for eiendomsforvaltning er ikke omfattet av fleksitidsreglementet.

Dersom du er ansatt i ledende stilling og ønsker å omfattes av fleksitidsreglementet, fyller du ut fleksitidsskjemaet.

Last ned skjemaet fra denne siden

Flere interne nyheter