Eksterne samarbeid

Av Stella Kristine Angove

5. januar 2018 16:31

Eksterne samarbeid

Går du med tanker om å etablere et formelt samarbeid med en ekstern part innen utdanning, formidling eller forskning? Er du involvert i et vitenskapelig eller administrativt samarbeid som du ønsker å formalisere?

NHH har i dag mange avtaler med ulike bedrifter og institusjoner om ulike former for samarbeid (gaveprofessorat, støtte til forskningssenter, internship). Avtalene som regulerer forholdene i disse samarbeidene, har hittil ikke hatt én bestemt form, men har eksistert i et utall varianter.

Sigbjørn Råsberg ved Seksjon for økonomi har nå utarbeidet en mal for NHHs samarbeidsavtaler. Malen inneholder en beskrivelse av formålet med den spesifikke avtalen, hvilke parter som er involvert, partenes kontaktpersoner og varigheten på avtalen. Malen regulerer også ordninger rundt opphavsrett og patenter og slår fast at publikasjoner, forskningsresultat og lignende som kommer som et resultat av samarbeidet, er NHH sin eiendom og skal gjøres offentlig tilgjengelig.

- Malen regulerer partenes rettigheter og plikter i samarbeidet og sikrer at NHH forblir faglig uavhengig og ikke bundet i sin forskning, undervisning og eksterne formidling, sier Sigbjørn Råsberg.

Malen vil kunne tilpasses hvert enkelt samarbeid mellom NHH og eksterne samarbeidspartnere. 

Kontakt

Kontakt Torkjel Landås eller Stella Angove som arbeider med eksterne relasjoner når du skal opprette samarbeid med eksterne partnere. De hjelper også til med å tilpasse, etablere og signere avtalene.

Bergens maritime klynge satsar vidare ved NHH

Avtala som NHH har med Bergens Rederiforening er forlenga med fem nye år til august 2022. Professor Roar Os Ådland held fram i professoratet.

Inngår partnerskapsavtale med NorgesGruppen

NHH og NorgesGruppen har signert en partnerskapsavtale. Som en del av samarbeidet opprettes det et nytt gaveprofessorat i konkurranseøkonomi ved NHH.

Flere interne nyheter