Eilif Fjon ny admsjef

Av Red.

18. januar 2018 13:21

Eilif Fjon ny admsjef

Eilif Fjon har tiltrådt stillingen som administrasjonssjef på Institutt for samfunnsøkonomi. - Internasjonalt miljø, forskning og undervisning, dyktige og hyggelige kolleger, ledelse og NHHs gode omdømme gjør stillingen spennende, sier han.

Hva skal du arbeide med?

- Sammen med svært kompetente kolleger skal vi sørge for at instituttets ledelse, ansatte, studenter, gjester og samarbeidspartnere får bistand innen administrative tjenester. Dette innebærer blant annet at vi har ansvar for oppfølging av budsjett og regnskap, analyser og rapportering, sekretæransvar for instituttstyret og ledelsens arbeidsutvalg, arrangementsstøtte til seminarer og konferanser, publisering og oppdatering av nettsider, og bistand i forbindelse med rekruttering av vitenskapelig ansatte.

Hva er spennende med stillingen? 

- Det er mange årsaker til at denne jobben er spennende. Internasjonalt miljø, forskning og undervisning, dyktige og hyggelige kolleger, ledelse og ikke minst det gode omdømmet til NHH er de viktigste. I tillegg er det en stilling hvor jeg får god bruk for erfaringen min, sier Eilif.

Bakgrunn 

Eilif har jobbet innen ulike sektorer og har blant annet vært kommunaldirektør i Haugesund kommune, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, leder av et kommunalt kulturforetak, samt redaktør og journalist i ulike medier. Han har også jobbet ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og Institutt for forsvarsstudier.

Eilif er utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagene jus og historie.

Samfunnsøkonomi

Hvordan foretas økonomiske beslutninger, og hva er konsekvensene? Hvilke strategiske vurderinger bør bedrifter foreta når den gjør pris- og investeringsbeslutninger?

Flere interne nyheter