Samarbeidsutvalget 13. februar

Av Astri Inga Kamsvåg

8. februar 2018 10:14

Samarbeidsutvalget 13. februar

Blant sakene er: informasjon fra styremøtet, status rehabiliteringsprosjektet, opprettelse av ny stilling på NHHE, endring av stillingskode ved utlysing av stilling på Institutt for samfunnsøkonomi og statusoppdatering - revisjon av lokal lønnspolitikk.