Jan Ubøe med ny bok

Av Astri Inga Kamsvåg

6. februar 2018 15:11

Jan Ubøe med ny bok

"Jeg har brukt ca en zillion timer på denne boken. Jeg begynte arbeidet i februar i fjor, og stort sett alle ledige stunder gikk med frem til november", forteller Jan Ubøe om læreboken han nylig har gitt ut på det internasjonale forlaget Springer.

springer.com

"Jeg ble ikke særlig begeistret da jeg fikk beskjed om at så godt som alle figurene måtte lages på nytt fordi de hadde for dårlig oppløsning. Det hadde vært OK hvis det var to-tre stykker, men det var langt over 100 figurer", sier Jan. 

Nå er han strålende fornøyd med resultatet.

Boken heter "Introductory Statistics for Business and Economics Theory, Exercises and Solutions".

Forlaget omtaler boken slik: 
"This textbook discusses central statistical concepts and their use in business and economics. To endure the hardship of abstract statistical thinking, business and economics students need to see interesting applications at an early stage. Accordingly, the book predominantly focuses on exercises, several of which draw on simple applications of non-linear theory. The main body presents central ideas in a simple, straightforward manner; the exposition is concise, without sacrificing rigor. 

The book bridges the gap between theory and applications, with most exercises formulated in an economic context. Its simplicity of style makes the book suitable for students at any level, and every chapter starts out with simple problems. Several exercises, however, are more challenging, as they are devoted to the discussion of non-trivial economic problems where statistics plays a central part.

Jan Ubøe, som er professor ved Institutt for foretaksøkonomi, har gitt ut en bok på Springer tidligere (med flere medforfattere) for nivået etter PhD. 

Flere interne nyheter