FAIR og IAEE nominert til Bergensprisen

Av Astri Inga Kamsvåg

15. februar 2018 11:19

FAIR og IAEE nominert til Bergensprisen

NHH er nominert i to kategorier i årets Bergenspris eller 'Bergen Awards'. Vinnerne kåres på en storstilt tilstelning i Grieghallen 16. februar. Bertil Tungodden ved FAIR og Einar Hope som ledet arbeidet med IAEE, synes det er en ære å være nominert.

Dette er statuetten som vinnerne av Bergensprisen får.
Dette er statuetten som vinnerne av Bergensprisen får.

FAIR er nominert i kategorien Årets forsker/team. Jury: Universitetet i Bergen. Prisutdeler: UiB-rektor Dag Rune Olsen.

"Det er selvsagt en stor ære for FAIR å bli nominert til en slik pris i konkurranse med alle de utrolig dyktige forskermiljøene som finnes i Bergen", sier Bertil Tungodden, direktør ved FAIR.

"Det er også gøy at vi med en slik nominasjon når ut til et bredere publikum. Et av målene med FAIR er å gjøre forskningen vår tilgjengelig både for den store samfunnsdebatten og for beslutningstakere i næringsliv og offentlig sektor. Nominasjonen vil forhåpentligvis føre til økt nysgjerrighet om forskningen ved FAIR, og den inspirerer oss til videre satsing på kvalitet både i forskningen og i formidlingen av funnene våre".

"Jeg håper og tror at nominasjonen speiler at FAIR har etablert seg som et internasjonalt ledende forskermiljø som gjennom formidling også viser at vi skaper forskning av stor relevans for samfunnsdebatten om ulikhet", sier Bertil.

Les nyhetssak på nhh.no (mars 2017): NHH får prestisjesenter

IAEE er nominert i kategorien Årets døråpner. Jury: Bergen Reiselivslag. Prisutdeler: reiselivsdirektør i Bergen Ole Warberg.

Konferansen 39th International Conference of International Association for Energy Economics (IAEE): Energy: Expectations and uncertainty. Challenges for analysis, decisions, and policy ble arrangert på NHH 19.- 23. juni 2016. Konferansen var Norges største energi- og miljøøkonomikonferanse, og en rekke internasjonalt profilerte forskere og toppsjefer deltok.

"Det er flere grunner til at konferansen ble vellykket. Den viktigste var nok temaet", sier professor emeritus Einar Hope som ledet plankomiteen. Han forteller at de hele tiden var bevisst på at dette skulle være en virkelig internasjonal konferanse ved at den skulle ta opp et viktig og aktuelt emne, av allmenn internasjonal interesse.

"Vi kom til at forventninger og usikkerhet knyttet til energi- og miljøspørsmål nettopp kunne være et slikt emne», forteller Einar.

Konferansen i Bergen ble den største internasjonale konferansen i IAEEs 40-årige historie, med over 600 deltakere fra 49 nasjoner og nærmere 400 papers. I tillegg ble det gitt et 40-talls innlegg om ulike temaer i plenumssesjoner, og holdt en rekke faglige aktiviteter både før og etter selve konferansen.

"Det sosiale er også viktig i et arrangement som dette", forteller Einar. Mottakelse i Håkonshallen, konferansemiddag i Grieghallen, en rekke aktiviteter spesielt for studentdeltakerne, middag for IAEEs Council på Bellevue og utflukter gjorde at deltakerne fikk god tid til å snakke sammen og knytte kontakter.

Også arrangementsmessig ble konferansen en stor suksess.

"Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra konferansedeltakerne. En stor takk til alle fra NHH som medvirket i arrangementet, og spesielt til Olga Pushkash som var administrativt ansvarlig for konferansen!", sier Einar.

Vet du hvorfor konferansen ble nominert i kategorien Årets døråpner?

"Jeg vil tro at svært mange av deltakerne kombinerte konferansen med ulike former for utflukter i Bergen og området rundt, også faktisk med Hurtigruten, samt at mange nok var tiltrukket av Bergen som et litt 'eksotisk' reisemål. Dessuten var konferansen en 'døråpner' til den norske energi- og miljøsektoren generelt og til forskningsmiljøet i Bergen innen energi- og miljøøkonomi spesielt", svarer Einar.

Les forhåndsomtale av konferansen på nhh.no (mai 2016): Størst på energi- og miljøøkonomi

Både Bertil Tungodden og de andre ved FAIR, Einar Hope og Olga Pushkash skal være til stede i Grieghallen unden prisutdelingen. 

Bergensprisen

Bergensprisen skal motivere til bærekraftig utvikling innen kultur, idrett, politikk og næringsliv til byen og Bergensregionens beste. Prisen skal gis til fremtredende personer, organisasjoner, bedrifter, lag og talenter som har utmerket seg i sitt virkefelt til nytte/glede for bergensregionen og bergenseren.

Les artikkel om Bergen Awards i Bergensmagasinet: Bergens egen Oscar-utdeling

Flere interne nyheter