Åpen dag for potensielle studenter

Av paraplyen@nhh.no

16. februar 2018 11:47

Åpen dag for potensielle studenter

Onsdag 7. mars arrangerer vi Åpen dag på NHH. Arrangementet er et samarbeid med Utdanning i Bergen og fire andre utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, NLA og VID.

"Dette er første gang NHH går sammen om et slikt arrangement for elever på sisteåret på videregående skole", sier prosjektleder Astri Kamsvåg på Kommunikasjons- og markedsavdelingen.. 

Åpen dag er lagt opp slik at elevene skal kunne besøke to utdanningsinstitusjoner i løpet av dagen. Tidspunktene er nøye kooridnert, og det gratis transport mellom de fem studiestedene. Dagen starter med en felleåpning i Grieghallen om morgenen, og deretter busses de elevene som har meldt seg på å besøke NHH rett ut hit. Etterpå går det buss videre til neste studiested. 

"Vi har satt sammen et engasjerende program med tre faglige innlegg og tre innlegg av studenter/tidligere studenter. Prorektor Linda har tatt på seg oppgaven med å være konferansier", forteller Astri. 

Direksjonsmusikken skal ta imot elevene på parkeringsplassen og spiller dem bort til den røde løperen og videre ned i Speilsalen. Der er det full aktivitet med studentgrupper og ansatte fra Seksjon for opptak og Seksjon for internasjonale relasjoner.

"Omvisning på campus og god anledning til å småprate med studenter eller 'sannhetsvitner'står også på programmet", legger Astri til.  

Målet for Åpen dag på NHH er at elevene som deltar, skal få et godt inntrykk av NHH og at de skal få lyst til å søke opptak på bachelorstudiet vårt. Dagen skal gi elevene innblikk i studiet vi tilbyr, i studiehverdagen og studentvelferd. 

"Snakk gjerne med de aktuelle søkerne som du kjenner, eller med foreldrene deres", sier Astri. "Tips også om at vi tilbyr reisestipend for søkere som bor utenfor Hordaland."

Se programmet for Åpen dag i kalenderen

Lenke direkte til opendag.no

Flere interne nyheter