AMU-møtet 20. februar

Av Astri Inga Kamsvåg

15. februar 2018 08:43

AMU-møtet 20. februar

Høsten 2018 skal NHH gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. Dette er én av sakene som Arbeidsmiljøutvalget skal behandle på møtet 20. februar.

Per Manne leder Arbeidsmiljøutvalget ved NHH.
Per Manne leder Arbeidsmiljøutvalget ved NHH.

Andre saker på møtet er:

- Informasjon om pågående organisatoriske endringer 
- Videre arbeid med trivselsregler i forbindelse med etablering av aktivitetsbaserte arbeidsplasser
- HMS-handlingsplan og bedriftshelsetjenestehandlingsplan
- Vernerunder 2018
- Beredskap ved NHH 
- Sykefraværsrapport 2017
- Rapport uønskede hendelser

Leder av AMU skifter annet hvert år, og i 2018 er det hovedverneombud Per Manne som er leder av AMU.

Les sakspapirene (PDF)

Samlesiden for utvalgsmøter

Flere interne nyheter