26 søkere til HR-sjefstillingen

Av Astri Inga Kamsvåg

21. februar 2018 15:47

26 søkere til HR-sjefstillingen

Fristen for å søke HR-sjef-stillingen ved NHH gikk ut i forrige uke, og 26 personer har søkt. Rektor skal være med i ansettelsesprosessen.

Øystein Thøgersen, Sigrid Lise Nonås, Kristin Reichel Teigland og Gunnar E. Christensen.
Øystein Thøgersen, Sigrid Lise Nonås, Kristin Reichel Teigland og Gunnar E. Christensen skal arbeide med instillingen til ansattelse av ny HR-sjef ved NHH.

Prorektor for fagressurser Gunnar E. Christensen skal vurdere søknadene og levere innstilling til Ansettelsesrådet.

Christensen har med seg følgende komité av rådgivere i arbeidet med innstillingen:

  • Øystein Thøgersen, rektor
  • Sigrid Lise Nonås, leder i Forskerforbundet ved NHH
  • Kristin Reichel Teigland, for fagforeningene
  • Martha Lehmann-Røed, HR-avdelingen

Rektor Øystein Thøgersen leder Ansettelsesrådet i forbindelse med ansettelsen av HR-sjef.

Dette har vi søkt etter

"Vi søker en løsningsorientert og tydelig leder som evner å levere HR-tjenester av høy kvalitet. Du har solid kunnskap om relevante systemer, styringsverktøy og forvaltningsmessige rammebetingelser. Som leder vektlegger du et velfungerende team og den enkeltes faglige utvikling. Du motiverer og samarbeider meget godt med dine ansatte.

Gjennom faglig tyngde, entusiasme og relasjonelle ferdigheter bidrar du til hele organisasjonens utvikling. Som HR-sjef er du proaktiv og smidig, og du evner å forankre prosesser og beslutninger før tiltak iverksettes. Under din ledelse vi HR-avdelingen gi solide bidrag til oppnåelsen av NHH sine strategiske mål og gjennomføringen av operative handlingsplaner. Du er forhandlingsvant og trives i dialogen med fagforeningene. Din skriftlige og muntlige formidlingsform er presis og effektiv på både norsk og engelsk." (fra utlysningen)

Les mer om organisering av HR-funksjonen i saksfremleggene til Samarbeidsutvalget 23. januar 2018

Flere interne nyheter