Styremøtet 12. desember

Av Astri Inga Kamsvåg

5. desember 2018 15:57

Styremøtet 12. desember

Blant sakene er: rektor orienterer om status og fremdrift, overordnet plan for strategi-implementering (videreutviklet plan med innarbeidede måleindikatorer), statens lederlønnsordning, utvikling av system for omdømmebygging ved NHH og budsjett 2019.

Sakslisten fortsetter med: 

- Oppnevning av styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning 2019 –2022
- Innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet
- Endringer i forskrift om fulltidsstudiene
- Midlertidig forskrift om sensurfrister
- Vedtak rektor 25.11.18: Mandat og oppnevning - Arbeidsgruppe for å evaluere servicesenterets funksjoner 
- Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
- Brev fra NHH til KD 12.11.18 etter tilbakemelding fra KD 08.11.18

Last ned sakspapirene til styremøtet 12. desember 2018 (pdf) 

Flere interne nyheter