Samarbeidsutvalget 11. desember

Av Astri Inga Kamsvåg

6. desember 2018 16:44

Samarbeidsutvalget 11. desember

På dagsorden står opprettelse av egen IT-avdeling, forslag til system for pedagogisk merittering, informasjon om Ansvarlig atferd i forbindelse med ansettelse av nye medarbeidere og kompetanseutvikling.