ARK: Nå begynner arbeidet

Ansatte ved NHH.
Av Astri Inga Kamsvåg

3. desember 2018 15:31

ARK: Nå begynner arbeidet

De overordnede resultatene av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK som 343 ansatte ble invitert til å delta i, foreligger nå. 288 personer deltok i undesøkelsen, og dette gir en svarprosent på hele 84. Dette er langt bedre enn snittet i sektoren.

Gjennomsnittlig svarprosent i universitets- og høyskolesektoren er 67.

Rektor Øystein er svært tilfreds med at så mange har svart på undersøkelsen. Han mener at fornøyde ansatte som trives på jobb er avgjørende for at vi skal kunne nå de strategiske målene våre. Et godt psykososialt arbeidsmiljø gjør at hver og en av oss presterer bedre.

Svarprosent

Kjønn:

  • Menn: 79 prosent
  • Kvinner: 91 prosent

Stillingstyper:

  • Vitenskapelig ansatte: 80 prosent
  • Teknisk-administrativt ansatte: 91 prosent
  • Ph.d.-stipendiater: 75 prosent
  • Ledere: 100 prosent

For å delta i undersøkelsen må du ha vært ansatt i 50 prosent-stilling eller mer siden 15. april 2018 og ha arbeidskontrakt i mer enn ett års varighet.

Tiltak før påske

I gjennomsnitt er svarene ved NHH litt mer positive enn ved de andre universitetene og høyskolene som har gjennomført den samme undersøkelsen.

Lederne på hver enkelt enhet – institutt, avdeling, seksjon – har nå fått det aggregerte resultatet for sin enhet.

Det videre arbeidet går ut på at verneombud, nærmeste leder og en representant for HR-avdelingen planlegger et tilbakemeldingsmøte med den enkelte enhet. Alle enheter skal gjennomføre tilbakemeldingsmøtene før 1. februar 2019. Her blir alle ansatte ved enheten invitert, og sammen skal de se på resultatene sine. Fokuset vil være hva enheten ønsker å bevare og hva den ønsker å forbedre i forhold til dagens situasjon. Ut av dette arbeidet skal hver enhet konkretisere noen tiltak. Tiltakene for alle enheter skal være klar til påsken 2019.

Forhold som ligger utenfor enheten som påvirker arbeidet i enheten, spiller vi inn til lederen vår.

NHH skal undersøke arbeidsmiljøet annen hvert år fremover som del av en kontinuerlig prosess for å utvikle gode arbeidsprosesser og sunt samspill mellom ansatte og leder.

Om ARK

Undersøkelsen kartlegger det organisatoriske og det psykososiale arbeidsmiljøet ved NHH på tre nivåer:

1. Arbeidsoppgaver
- samspillet mellom arbeidsoppgaver og person

2. Sosiale relasjoner
- samspillet mellom kollegaer og med leder

3. Organisatoriske rammer
- samspillet mellom person, organisasjon og omgivelser

Undersøkelsen belyser både jobbkrav og ressurser med utgangspunkt i disse parametrene: jobbtilknytning, jobbkrav, individuelle ressurser i oppgaveutførelsen, kollegaressurser og organisatoriske ressurser.

Kontakt

Lurer du på noe angående ARK? Din nærmeste leder kan svare på det meste.

Les tidligere saker om undersøkelsen på Paraplyen:

Hugs arbeidsmiljøundersøkinga

Hugs å delta på arbeids- og miljøundersøkinga (ARK) som vi er i gong med på NHH i desse dagar. Du kan delta til og med måndag 5. november. Til no har 136 tilsette - 39,9 prosent - delteke i undersøkinga.

Inviterer alle tilsette til arbeidsmiljøundersøking

Denne hausten skal NHH gjennomføra ei arbeidsmiljøundersøking. Alle tilsette vert oppmoda om å delta.

Flere interne nyheter