Søke opprykk til professor

Av Sylvi K Larsen

28. august 2018 08:59

Søke opprykk til professor

15. september 2018 er fristen for innlevering av søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse. Du kan kun søke om opprykk i den stillingen du er ansatt i.

Astrid Kunze fikk opprykk til professor i februar 2018.
Astrid Kunze fikk opprykk til professor i februar 2018.

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger finner du på lovdata.no.

For ansatte på NHH er det i tillegg utarbeidet interne retningslinjer for søknadsprosessen, som utfyller og presiserer den sentrale forskriftens § 2-1.  Se også Personalhåndboken.

Henvend deg gjerne til HR-avdelingen ved Wibeche Dahl eller Sylvi Larsen for nærmere informasjon om søknadskrav og saksbehandlingsprosedyrer. 

Søknaden om opprykk sender du til HR-avdelingen: hr@nhh.no

Flere interne nyheter