Prosjektmidler til undervisningen?

Av Frank Mortensen

20. august 2018 09:56

Prosjektmidler til undervisningen?

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for 2019-2020. Midlene kan du bruke til å fremme pedagogikk og utvikle systematisk dokumentasjon innen aktiv læring, digitale læringsformer eller digital vurdering. Søknadsfrist: 22. oktober 2018.

Du kan benytte midlene fra Norgesuniversitetet til å fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. Samtidig skal man i prosjektet utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice for målgruppene lærestedenes undervisere, prosjektmiljøer, støttefunksjoner og utdanningsledelse og departementet og andre myndigheter og rammesettere innen høyere utdanning.

I årets søknadsrunde prioriterer Norgesuniversitetet tre områder:

  • Aktiv læring – eksempelvis flipped classroom, problembasert læring, trekke studenter inn i forskning som læringsarena 
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet – eksempelvis inkludere arbeidslivet/bedrifter i læringen
  • Digital vurdering – eksempelvis systemer som måler studentenes læringsutbytte tydeligere

Norgesuniversitetet har totalt 12,5 millioner som de i år vil fordele på store og små prosjekter. Eksempler på prosjekter som tidligere har fått støtte er: Skrivekurs for førsteårsstudenter ved Integrert masterprogram i rettsvitenskap (UiB), klasseromsquiz i matematikk (NTNU), studenter som forskningsteam - forskningsbaserte læreprosesser (Nord universitet), "Firenighet" - tre kurs for arbeidslivet i ny pedagogisk model (UIB) og Implementing formative assessment through digital portfolios (HVL). Her kan du finne flere av de støttede prosjektene: Prosjektarkivet (Norgesuniversitetet).

KONTAKT

Formelt skal søknaden sendes fra institusjonen til Norgesuniversitetet. Vi ønsker at interesserte så snart som mulig tar kontakt med Frank Mortensen for mer informasjon og for hvordan vi sammen kan utarbeide søknaden. 

Les den fullstendige utlysningen på norgesuniversitetet.no

FLERE INTERNE NYHETER