Per Ivar Gjærum 70 år

Av Iver Bragelien

10. august 2018 08:44

Per Ivar Gjærum 70 år

Tidligere rektor Per Ivar Gjærum ved Norges Handelshøyskole fyller 70 år fredag 10. august. Venner og kollegaer ved NHH gratulerer med dagen og ønsker jubilanten alt godt.

Per Ivar Gjærum fyller 70 år 10. august.
Per Ivar Gjærum fyller 70 år 10. august.

Per Ivar Gjærum er født i Larvik og er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra NHH. Etter at han var ferdig med sin utdannelse i 1975 jobbet han noen år ved Statens Teknologiske Institutt, Norcem og Industriøkonomisk Institutt. I 1982 kom han til Institutt for foretaksøkonomi ved NHH.

Dagens jubilant har hatt en rekke sentrale verv ved NHH. Før han ble rektor i perioden 2001-2005, var han blant annet instituttleder, styremedlem og prorektor. Som rektor gjennomførte Gjærum en rekke omfattende reformer, blant annet omleggingen fra fireårig til femårig siviløkonomstudium. Og med glimt i øyet var han en utmerket ambassadør for NHH.

Rektor Gjærum var svært godt likt blant studenter og ansatte. Han visste å sette pris på dem som hadde gjort noe bra, inviterte til arbeidsmiddager hjemme hos seg selv, lagde brente mandler til julelunsjen og hadde med seg sin motorsag til dugnadsrydding. Han var ikke redd for selv å ta i et tak når han så at noe burde gjøres.

Også utenfor NHH har Gjærum vært aktiv. Han har hatt flere styreverv, og han ledet i sin tid det nasjonale utvalget som utredet ny struktur for høyere økonomisk-administrativ utdanning i Norge.

Etter at han gikk av som rektor ledet Gjærum NHHs vårkonferanse i flere år. Han fortsatte dermed å fungere som et bindeledd mellom høyskolen og ledere i næringsliv og forvaltning. Etter at han ble pensjonist har Gjærum vært meddommer i flere store rettsaker.

Gjærum var NHHs ekspert på prosjektanalyse, og han underviste i finansiering, bedriftsutvikling og økonomisk styring. Han var «regnemesteren» som også forstod seg på hvordan ledere bør opptre i praksis. Han var for eksempel opptatt av troverdig delegering, som innebærer å ikke la seg friste til å ta beslutninger selv, etter at de er delegert til andre.

Gjærum har vært en populær foreleser, og han er fortsatt aktiv i NHHs etter- og videreutdanning. Han legger vekt på at økonomisk intuisjon og enkle regnestykker bør brukes for å vurdere om større analyser holder vann eller ikke. Gjærum krydrer forelesninger og taler med gode historier. Ved siden av å gi ut flere lærebøker har han skrevet boken «Bedriftsøkonomi med et smil». Gjærums historier er ikke bare morsomme, de skal understreke et faglig poeng.

Privat er Per Ivar en allsidig person som liker friluftsliv, fiske og snekring. Han har mye energi, godt humør og omtanke for dem rundt seg – egenskaper vi som kollegaer har nytt godt av i mange år før han gikk over i pensjonistenes rekker, og som vi setter pris på når vi treffes igjen ved ulike anledninger.

Venner og kollegaer ved NHH gratulerer med dagen og ønsker jubilanten alt godt.

Flere interne nyheter