Nye utskriftsrutiner

Av Svein Lamvik

27. juli 2018 10:14

Nye utskriftsrutiner

I løpet av august skal alle NHH-ansatte gå over til sikker utskrift. Det nye er at du da skal bruke adgangskortet ditt for å ta utskrifter. Innføringen av sikker utskrift er i samsvar med den nylig implementerte GDPR.

Det blir ingen endring i skriverens plassering, og vi vil ha samme antall skrivere som i dag.

I over ti år har studentene på NHH skrevet ut på en sikker utskriftsløsning. Vi bytter nå leverandøren av dette systemet til uniFLOW og innlemmer alle ansatte også i systemet.

Sikker utskrift betyr at det bare er én skriverkø for alle brukere på NHH, uansett hvor du befinner deg. Alt du skriver ut, blir holdt på en sikker server til du oppsøker en av de 30 skriverne på NHH og drar adgangskortet ditt på kortleseren.

Implementeringen av nødvendig maskinvare på noen av skriverne starter mandag 30. juli. Vi planlegger å flytte ansatte til sikker utskrift i august, og den eksakte datoen vil bli annonsert i forkant av flyttingen.

Innføringen av sikker utskrift er i samsvar med den nylig implementerte European General Data Protection Regulation (GDPR).

Flere interne nyheter