Ledige stillinger

Av Astri Inga Kamsvåg

28. august 2018 14:03

Ledige stillinger

Jurist til HR-avdelingen, stipendiatstillinger ved Institutt for foretaksøkonomi, tenure track position in Marketing Analytics and Modeling, Assistant Professor in Shipping Economics and Management, og Assistant Professor in Financial Accounting.