Knut Aase 70 år

Av Jarle Møen

20. august 2018 09:02

Knut Aase 70 år

Professor Knut K. Aase ved Institutt for foretaksøkonomi fyller 70 år mandag 20. august. Jubilanten er en av NHHs mest aktive forskere og en internasjonal kapasitet innen usikkerhetsøkonomi, finansiering og forsikring. Venner og kolleger gratulerer!

Knut Aase er født i Meland. Han tok hovedfag i matematikk ved Universitetet i Bergen i 1975 og doktorgrad i statistikk ved University of California, Berkeley i 1979.

Etter noen år ved Distriktshøyskolen i Bø i Telemark ble han ansatt som førsteamanuensis i matematikk og statistikk ved NHH i 1982. Knut orienterte seg da i retning av risikoteori og forsikring. Han opparbeidet seg raskt kompetanse på dette feltet, og ved Karl Borchs bortgang i 1986 var han godt kvalifisert for å overta ansvaret for Forsikringsinstituttet. Han var styrer på dette instituttet fram til det ble innfusjonert i Institutt for foretaksøkonomi i 1989. Samtidig ble Knut Aase utnevnt til professor i bedriftsøkonomi med ansvar for fagområdet forsikringsøkonomi og risikostyring.

Knut har hatt flere engasjementer som gjesteprofessor ved ledende amerikanske universiteter. Han har også vært professor II ved Universitet i Oslo i årene 1993 til 1998, og tilknyttet universitetets Centre of Mathematics for Applications i årene 2005-2015. Dette var et Forskningsrådsfinansiert senter for fremragende forskning.

Knut kan vise til en omfattende vitenskapelig produksjon med omkring 70 publiserte artikler i internasjonale fagtidsskrift og antologier. Han har i tillegg skrevet læreboken Anvendt sannsynlighetsteori: Forsikringsmatematikk, og han var med på å fullføre boken Economics of Insurance av Karl Borch etter forfatterens død. Som forsker har han hovedsakelig arbeidet med grunnforskning: Først innenfor statistikk, sannsynlighetsteori og økonometri; senere innenfor finansiering og forsikringsøkonomi.

Knut har vært en sentral drivkraft for å utvikle forsikringsfaget ved å relatere det til moderne finansteori. Han har gjennom dette bidratt betydelig til å forvalte NHHs internasjonale renommé som "The Norwegian School of Uncertainty". Det er spesielt imponerende at han har hatt full fart i forskningen også mot slutten av karrieren. Så sent som i 2016 presenterte han etter flere års arbeid en løsning på det såkalte ‘equity premium puzzle’ som ble fremsatt av Mehra og Prescotti 1985. Arbeidet er publisert av The Econometric Society i tidsskriftet Quantitative Economics. Grepet er å erstatte forventet nytte med rekursiv nytte. Dette er en matematisk krevende øvelse, men Knut demonstrerer at den nye modellen forklarer internasjonale konsum- og markedsdata for de siste 150 årene langt bedre enn standardmodellen. Avkledd fagspråket sier artikkelen at vi må se annerledes på hvordan mennesker ser fremover og bakover i tid, og at dette forklarer hvorfor de som påtar seg å bære risiko i finansmarkedene får en høy premie. Denne innsikten har relevans for viktige langsiktige beslutninger som livsforsikring, pensjonssparing og klimainvesteringer.

Knut har hatt flere redaktørverv i vitenskapelige tidsskrift og har blant annet vært norsk redaktør i Scandinavian Actuarial Journal i mer enn ti år. Han har også fått flere priser for sine arbeider, blant annet den internasjonale Halmstad-prisen for beste bidrag på det aktuariske fagområdet i 1993, Bob Alting von Geusau-prisen i 2015 og Aktuarprisen i 2018. Ved utdelingen av aktuarprisen uttalte juryen blant annet at «Aase er en fremragende norsk representant for aktuarfaget internasjonalt». Knuts innsats overfor næringen har for øvrig ikke bare vært av akademisk karakter. Han har også vært styremedlem i Nordea Liv Holding i mange år.

Som lærer og veileder er Knut kjent for å være engasjert og inspirerende. I 2008 fikk han sammen med kollega Bernt Øksendal ved UiO heder fra Southern Africa Mathematical Sciences Association for sin innsats i forbindelse med et master og PhD-program i anvendt matematikk for studenter fra land i det sørlige Afrika.

Med sitt kontaktnett og personlige engasjement har Knut vært en faglig og sosial drivkraft på instituttet, og han dyrker sine fritidsinteresser med samme energi som sitt fag. Det gjelder både løping, fjellturer, havkajakkpadling og gården Litlebergen hvor han ble født. Det er en usedvanlig ungdommelig 70-åring som nå trer over i emeritenes rekker.

Venner og kolleger ønsker jubilanten alt godt for dagen og fremtiden!

Flere interne nyheter