Instituttlederforum 27. august

Av Astri Inga Kamsvåg

29. august 2018 22:52

Instituttlederforum 27. august

I referatet kan du lese om prosess for ansettelse av ny direktør på NHHE,  arbeidsmiljøundersøkelsen, NHH-kulturen, rehabiliteringsprosjektet og midlertidig lokalisering, NHHs bonusliste og FT-listen, og NHHs språkpolitikk.

Andre saker på møtet var:
- mottak og integrering av eksternt rekrutterte nyansatte
- internasjonalt samarbeid
- format på julefest og sommerfest

Les referatet fra ILF 27.08.2018

Les mer på samlesiden for ledermøtene

Flere interne nyheter